[Home] [Aktuality] [Stručné informace o projektu] [Plány prostor] [Stránky gymnázia] [Stránky ROP JIHOZÁPAD] [www.europa.eu]

PŮDNÍ VESTAVBA GYMNÁZIA


O projektu:

Předkládaný cíl projektu je zaměřen na rozšíření výukových prostor a pořízení vybavení pro nové odborné učebny Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí 23.
Účelem projektu je realizace půdní vestavby v budově gymnázia na Mikulášském náměstí 23 a pořízení potřebného vybavení a ICT zařízení pro zajištění výuky žáků. Realizací projektu vznikne 7 nových odborných učeben pro 176 studentů, o velikosti plochy 454 m2 , 3 kabinety a potřebné technické a sociální zázemí.
Smyslem projektu je zlepšit celkové prostorové podmínky gymnázia, zefektivnění a zkvalitnění poskytované výuky. Díky realizaci projektu bude také umožněno rozšíření vhodných prostor pro výuky dalších dvou tříd z nově vytvořené pobočky gymnázia v Přešticích (poslední dva roky studia absolvují žáci pobočky z Přeštic na gymnáziu v Plzni). Významným přínosem projektu je zkvalitnění výuky s využitím informačních technologií a rozšíření možností volnočasových aktivit studentů. Mezi přínosy projektu je též možno zařadit rozšíření možností pro školení učitelů a vytvoření zázemí pro rozvoj spolupráce se školami v zahraničí a místními společenskými organizacemi.Významná specifika projektu

Předkládaný projekt lze hodnotit jako významný z následujících důvodů:

· Jedinečnost
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23 patří mezi nejvýznamnější gymnázia v Plzeňském kraji. Je jediným gymnáziem v kraji, na kterém se vyučuje v rozšířených studijních programech zaměřených na matematiku, fyziku a přírodní vědy. Tato škola je orientována na přípravu absolventů pro studium na vysokých školách technického a také všeobecného zaměření.

· Komplexnost řešení
Projekt bude realizován v budově žadatele, kde bude provedena půdní vestavba s ohledem na požadavky rozvoje ploch odborných učeben a pořízení potřebného vybavení pro zefektivnění výuky.

· Respektování moderních trendů výuky
Projekt je připravován s ohledem a respektováním moderních trendů výuky, které požadují aplikaci nových ICT technologií. Tyto požadavky budou zajištěny vybavením sedmi odborných učeben s potřebným vybavením.

· Zapojení partnerů do realizace projektu
Na realizaci projektu v předinvestiční a provozní části se bude podílet Západočeská univerzita v Plzni, zastoupená Pedagogickou fakultou a Fakultou aplikovaných věd a základní škola v Přešticích. Realizací projektu vznikne možnost pro rozvoj spolupráce s dalšími partnery na realizaci mimoškolních aktivit studentů a volnočasových aktivit veřejnosti. Dalšími partnery projektu jsou Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23, Alpinum klub Plzeň, Člověk v tísni , Krajská komise matematické olympiády, Školní sportovní klub Tempo 99 ASPV při gymnáziu, Církevní gymnázium Plzeň a Úřad práce v Plzni.

· Přínosy plzeňské i mimoplzeňské veřejnosti
Realizací projektu bude vytvořeno zázemí pro pořádání vzdělávacích aktivit pro veřejnost. Jedná se např. o možnost vzdělávání seniorů analogie "Univerzity třetího věku, nabídka školení počítačové grafiky, kurzů výtvarné výchovy a počítačové gramotnosti za příznivých finančních podmínek. Vzhledem ke své pozici je škola i přirozeným centrem pro vzdělávání učitelů a tím i pro rozvoj vzdělanosti žáků.Další informace o projektu

Informace o realizačním týmu, rozpočtu, termínech naleznete zde.


© webmaster